Henkilösuojaus yksityiselämässä sekä erilaisissa työtehtävissä.

Henkilösuojauksen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä sekä estää mahdolliset henkeen ja terveyteen liittyvät uhkatekijät. Valitettavasti myös Suomessa henkilösuojaus ja henkivartijat tulevat koko ajan tarpeellisemmiksi. Henkilösuojapalvelusta voi käyttää esimerkiksi:

  • Politiikot
  • Julkisuuden henkilöt
  • Valtion päämiehet
  • Näyttelijät ja muusikot

Asiakkaana voi siis olla yksityishenkilö, yritys ja sen henkilökunta tai jokin muu merkittävä henkilö johon ulkopuolisen uhan riski on normaalia suurempi esimerkiksi tapahtumissa.

Henkilösuojaustoimeksiannot tilanteen mukaan

Vartija voi suorittaa henkilösuojaustehtävää joko vartijan vaatteissa tai siviilivaatteissa tilanteen vaatimuksen tai pukukoodin mukaan. Henkilösuojaus voidaan tehdä usealla eri tavalla, riippuen riskiarviosta tai asiakkaan pyynnöstä. Korkean profiilin tapaa käytetään jos asiakas haluaa, että hänet huomataan ja tätä tapaa käyttävät yleensä varakkaat ja kuuluisat henkilöt. Tällöin henkivartijamme pukeutuu vartijan asuun. Toinen tapa on ns. Matalan profiilin tapa, kun asiakas haluaa olla huomaamaton tai se on muuten järkevämpää. Tällöin pukeudumme joko pukokoodin mukaan tai jopa siviilivaatteisiin.

Hyvä henkivartija turvaa koskemattomuutesi. Ota yhteyttä.