KST Vartiointi – vartiointipalvelut

Vartiointipalvelut koostuvat turvallisuusalan eri osa-alueista. Vartiointipalvelumme pitävät sisällään hälytysvalvonnan, piirivartioinnin, paikallisvartioinnin sekä henkilösuojauksen. Tuotamme vartiointipalveluita Kuopion, Iisalmen ja Varkauden alueelle. Hälytyskeskuksemme sijaintipaikkana on Jyväskylä ja Mikkeli.

Hälytysvalvonta

Hälytysvalvonnan ensisijainen tarkoitus on suojata kohde ja reagoida erilaisiin hälytyksiin rikosilmoitinjärjestelmällä. Yksi nykyaikainen hälytysvalvonnan muoto on yhdistää kamera- ja hälytinlaitteisto hälytyskeskukseen, jolloin hälytyksen tapahtuessa valvomotyöntekijä tarkastaa kameroiden kautta kohteen tilanteen. Kameratarkastuksella voidaan minimoida turhien hälytyskäyntien kustannukset ja tarvittaessa kutsua jo valmiiksi poliisi- tai pelastusviranomaisia paikalle mikäli kamerakuvan kautta tilanteen voidaan arvioida niitä vaativan.

Lue lisää hälytysvalvonnasta

Piirivartiointi

Piirivartioinnin tarkoitus on ennaltaehkäistä rikollinen toiminta kohteessa näkyvällä vartioinnilla. Piirivartiointi toteutetaan käymällä kohteella ja usein käyntien yhteydessä suoritetaan erilaisia tarkastuksia ja sulkuja tai avauksia.

Lue lisää piirivartioinnista

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnin ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä rikollinen toiminta sekä muu häiriökäyttäytyminen kohteissa. Paikallisvartiointia voidaan tehdä näkyvästi, kameroiden avulla tai myymäläetsivää hyödyntäen.

Lue lisää paikallisvartioinnista

Henkilösuojaus

Henkilösuojauksen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä sekä estää mahdolliset henkeen ja terveyteen liittyvät uhkatekijät. Usein henkilösuojauksen toimeksiannot ovat ajallisesti lyhyitä ja joko asiakkaan tiloissa tai ajoneuvossa tapahtuvia suojaustehtäviä.

Lue lisää henkilösuojauksesta