KST Vartiointi – vartiointipalvelut

Vartiointipalvelut koostuvat turvallisuusalan eri osa-alueista. Vartiointipalvelumme pitävät sisällään hälytysvalvonnan, piirivartioinnin, paikallisvartioinnin sekä henkilösuojauksen. Tuotamme vartiointipalveluita Kuopion, Iisalmen ja Varkauden alueelle. Hälytyskeskuksemme sijaintipaikkana on Jyväskylä.

 

Hälytysvalvonta

Hälytysvalvonnan ensisijainen tarkoitus on suojata kohde ja reagoida erilaisiin hälytyksiin rikosilmoitinjärjestelmällä.

Lue lisää hälytysvalvonnasta

Piirivartiointi

Piirivartioinnin tarkoitus on ennaltaehkäistä rikollinen toiminta kohteessa näkyvällä vartioinnilla.

Lue lisää piirivartioinnista

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnin ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä rikollinen toiminta sekä muu häiriökäyttäytyminen kohteissa.

Lue lisää paikallisvartioinnista

Henkilösuojaus

Henkilösuojauksen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä sekä estää mahdolliset henkeen ja terveyteen liittyvät uhkatekijät.

Lue lisää henkilösuojauksesta