Mitä on hälytysvalvonta?

Hälytysvalvonnan ensisijainen tarkoitus on suojata kohde teknisellä rikosilmoitinjärjestelmällä sekä reagoida hälytyksiin tehokkaasti suojaten asiakas. Järjestelmiin voi kytkeä kohteen prioriteetin tai asiakkaan tarpeiden mukaisesti erilaisiin tapahtumiin reagoivia ilmaisimia.

Rikosilmoitinjärjestelmään voidaan kytkeä liikkeeseen reagoivia ilmaisimia sekä erilaisia ovi/ikkunakytkimiä, savu-, lämpö sekä erilaisia lvi-ilmaisimia. Myös kiinteät tai kannettavat turvapainikkeet on mahdollista yhdistää rikosilmoitinjärjestelmään.

KST Vartioinnin oma hälytyskeskus

Kaikki yllämainittujen järjestelmien hälytykset siirretään FKL:n hyväksymään 24h miehitettyyn hälytyskeskukseen. Hälytykset voidaan ilmoittaa suoraan asiakkaalle tai viranomaisverkon kautta vartioimisliikkeelle joka reagoi hälytyksiin hälytystarkastuksilla tai muulla asiakkaan kanssa sovitulla toimintatavalla.

Muut ei-rikokseen viittaavat hälytykset, kuten lvi-ja kylmälaitehälytykset voidaan ilmoittaa suoraan sertifioidulle huoltoliikkeelle. Hälytyskeskuksemme pystyy hoitamaan kiinteistötekniikan hälytykset sekä muokkaamaan laitteiden säädöt etäohjauksella, jos kohteen kiinteistötekniikka sen mahdollistaa.

Tämä kaikki mahdollistaa itse kohteen, siellä olevan irtaimiston sekä henkilöiden suojaamisen sekä etäohjaukset, oli sitten kyseessä yksityisasunto, pk-yritys, teollisuuskiinteistö tai julkinen sektori.