Hälytinjärjestelmä valvoo kiinteistöä väsymättä.

Hälytinjärjestelmä on paljon muutakin, kuin pelkästään murtohälytin. Laitteistolla voidaan valvoa perinteisen rikosilmoittimen lisäksi myös kiinteistön muita toimintoja. Kiinteistön valvontaa kannattaa ajatella kokonaisuuden suojaamisen kannalta ja suunnittelemisessa huomioida mahdolliset tarpeet esimerkiksi paloilmaisimien tai vesivuotohälytysten osalta. Kiinteistöstä saadaan tietoa ohjattua hälytinlaitteiden kautta myös erilaisista kiinteistötekniikan laitteistoista. Kiinteistöt joissa on sähkölukitukset voidaan yhdistää kulunvalvontaan integroituun hälytinjärjestelmään, jolloin kulunvalvonta voidaan hoitaa myös saman laitteiston kautta.

Palovaroitinlaitteet välittää tiedon suoraan viranomaisille

Palovaroitinlaitteet antavat tiedon tulipalon syttyessä ja haluttaessa välittävät tiedot vartiointiliikkeelle. Palovaroitinkeskus on hyvä valinta esimerkiksi liikekiinteistöissä, joissa perinteiset palovaroittimet saattavat jäädä testaamatta muun päivittäisen kiireen ohella. Palovaroitinlaitteet ja paloilmoitin eroavat toisistaan siten, että paloilmoitin ilmoittaa tiedon tulipalosta suoraan viranomaisten ylläpitämään hätäkeskukseen.

Mikäli kiinteistössä ei ole tarvetta varsinaiselle paloilmoittimelle, niin tällöin voidaan toteuttaa palojärjestelmä palovaroittimena tai rikosilmoittimeen liitettävillä paloilmaisimilla.